Symantec megoldások

Symantec Enterprise Vault™

A Symantec Enterprise Vault™ szoftver alapú, intelligens archiválási platformot biztosít, mely lehetővé teszi a vállalati adatok tárolását, kezelését és lehívását a levelezőrendszerekből, fájlkiszolgáló környezetekből, valamint a tartalomkezelő és együttműködési rend- szerekből. Tekintettel az egyes adatok eltérő forrásaira, az Enterprise Vault intelligens osztályozási és adatmegőrzési technológiák alapján rögzíti, osztályozza, indexeli és tárolja a céladatokat a szabályok érvényesítése és a vállalati erőforrások védelme érdekében, egyúttal csökkenti a tárolás költségeit és leegyszerűsíti a rendszerfelügyeletet. Az Enterprise Vault emellett az adatlekérést és megfelelőséget szolgáló, speciális összetevőkkel (Discovery Accelerator és Compliance Accelerator) is rendelkezik, amelyek az adatszolgáltatási kötelezettség, a tartalmi megfelelőség, a tudásanyag-kezelés és az információbiztonsági kezdeményezések támogatásához végeznek keresést az archivált adatállományban.

Jellemzők és előnyök

 1. Automatikus postafiók-kezelés: Mentesíti a felhasználókat a zavaró kvótáktól, de nem a Microsoft® Exchange teljesítményének és megbízhatóságának rovására.

 2. Tárhely-felhasználás optimalizálása: Intelligens módon archiválja az e-mail üzeneteket és a dokumentumokat a tárhely-használat optimalizálása, a biztonsági párbeszédpanelek csökkentése és a költségek minimalizálása érdekében.

 3. A PST-fájlok kezelésével járó gondok felszámolása: Megszünteti a PST-fájlok tárhely-igényéből, biztonsági mentéséből, biztonságából és stabilitásából eredő problémákat.

 4. Gyorsabb biztonsági mentés és hatékonyabb rendszerösszeomlás utáni helyreállítás: Az Exchange adatok gyorsabb biztonsági mentését és a rendszerösszeomlás utáni szabályozottabb visszaállítást elősegítendő központilag kezeli az e-mail-tartalmakat.

 5. Intelligens archiválás: Kontextusba helyezi, és értelem szerint archiválja a tartalmat, kiszűrve a nem lényegi anyagokat.

 6. Törvényi megfelelőséget biztosító archiválás: Archiválja és kikeresi az e-mail üzeneteket és más üzleti tartalmakat a jogi és törvényi megfelelőség kötelezettségével összhangban.

Veritas Storage Foundation™

A Veritas Storage Foundation 5.0 for Windows fejlett online tároló menedzsmentet biztosít a Microsoft® Windows Server® környezetekben. Ez a megoldás virtuális tároló eszközöket hoz létre a fizikai lemezekből és diszk- tömbökből, ezáltal a tárolóterületek úgy optimalizálhatók, megoszthatóak és menedzselhetőek, hogy félbe kellene szakítani a szerverek és az olyan fontos alkalmazások működését, mint a Microsoft Exchange, az SQL és a SharePoint® Server. A Storage Foundation for Windows egyszerű online kezelést biztosít a vállalati alkalmazások és a Fibre Channel vagy az iSCSI/IP alapú tároló hálózat (SAN) környezetek számára. Az ágazatban használt legtöbb megoldástól eltérően a Storage Foundation for Windows az IT szervezetek számára lehetővé teszi, hogy tároló infrastruktúrájukat egyetlen eszköz segítségével menedzseljék. A Storage Foundation for Windows olyan fejlett tulajdonságai, mint a központosított tároló menedzsment, az online konfigurálás és adminisztrálás, a Dynamic Multi-pathing és a helyi és távoli replikáció, a vállalatok számára lehetővé teszik az adatközpontok működési költségeinek és azokra fordított tőkeberuházások csökkentését.

Főbb jellemzők

 1. A dinamikus lemezek online konfigurálása anélkül optimalizálja a tároló teljesítményét és hozzáférhetőséget, hogy az operációs rendszerek és alkalmazások folyamatos elérhetőségét megszakítaná.

 2. Központosított menedzsment és jelentéskészítés több ezer állomás központosított menedzselésével és jelentési képességeivel növeli a működés hatékonyságát és az átláthatóságot, grafikus kezelőfelületével az üzletmenet folytonosságot biztosítva végezhetőek el tároló management műveletek.

 3. I/O elérési utak hozzáférhetősége és teljesítménye az I/O-t több elérési útvonalon osztja el, így maximális teljesítményt, egy elérési út hibája esetén alternatív útvonalat és gyors átterhelést biztosít.

 4. A helyi és távoli adatok védelme a széleskörű operációs rendszer és tároló hardver támogatása miatt segít csökkenteni a tőkebefektetést.

 5. Több gyártó hardvereinek támogatása.

 6. Az üzletileg kritikus Windows alkalmazások magas fokú rendelkezésre állása egyazon fürtözési megoldás teszi lehetővé helyi, távoli fürtök és disaster recovery megoldásokkal megépítését

Symantec NetBackup™

Symantec NetBackup™ platform a fejlett technológiák automatizálása és az alkalmazások, platformok és virtuális környezetek folyamatainak szabványosítása révén egyszerűbbé teszi az üzleti adatok védelmét. Az integrált deduplikáció, a replikáció, valamint a szabadalomra váró virtuálisgép-védelem segít a tárhely és az infrastruktúra hatékonyabb kihasználásában, és a helyreállítási idő rövidebbé tételében. Egyetlen konzolról végezhető több hely felügyelete, elemzése, valamint a jelentéskészítés, így a folyamat- és kockázatkezelés könnyedén egységesíthető. A világszerte számos nagyvállalatnál használt NetBackup könnyedén skálázható akár a legkiterjedtebb UNIX®, Windows® és Linux® környezetekhez is.

Copyright © 2010 Apple Authorised Distributor in Hungary. Minden jog fenntartva.

Kapcsolatkapcsolat.html
Partnerekhttp://www.symantec.com/hu/hu/partners/
A Symantecről
A_Symantecrol.html